Dansk Fuel værdisætter vores immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede Danish Fuel værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten på vores hjemmeside eller en af ​​vores andre sociale medieplatforme, bedes du venligst underrette os skriftligt som angivet nedenfor, så vi kan behandle sagen så hurtigt som muligt.

Den hurtigste måde at rapportere en krænkelse på er at sende en klage via e-mail til vores udpegede copyright agent på nedenstående e-mail-adresse. I overensstemmelse med RCD skal du sørge for at din klage indeholder alle følgende:

  • En underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretslige interesser.
  • En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet overtrådt.
  • En beskrivelse af, hvor materialet du påstår krænker, er placeret på webstedet (angiv venligst URL-adressen, når det er muligt).
  • Din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
  • En erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at den omstridte brug ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dens agent eller loven
  • En erklæring fra dig, der er foretaget under straf for skade, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ​​ophavsretten eller er autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne.

Den Danish Fuel udpegede copyright agent kan kontaktes for meddelelse af krav om krænkelse af ophavsret på nedenståede:

Copyright Agent

Louise Gjessing Lund Jensen
Kielberg Advokater
5000 Odense
Denmark
Phone: +45 312701673
E-mail: [email protected]